Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2 жилийн өмнө
САНХҮҮГИЙН ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ БАЙГУУЛЛАГА (ФАТФ)-ААС “ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН
Дэлгэрэнгүй
...
5 сарын өмнө
ФАТФ 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр үл хөдлөх хөрөнгийн салбараар дамжуулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн тухай вебинар зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Дэлхийн банкаар үйлчлүүлэх эрхгүй этгээдийн жагсаалт шинэчлэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Нийтийн Wi-Fi, USB-ийг "ашиглахгүй" байхыг Тагнуулын ерөнхий газраас зөвлөж байна
Дэлгэрэнгүй
...
5 сарын өмнө
ФАТФ Мьянмар улсыг “хар жагсаалт”-д орууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
4 сарын өмнө
Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Иргэдийг гадаадын тусгай албанд ашиглагдахаас сэрэмжлүүлэх шаардлага тулгарч байна
Дэлгэрэнгүй
...
1 жилийн өмнө
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” боллоо.
Дэлгэрэнгүй
...
1 жилийн өмнө
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНААС БАНКУУДТАЙ ХИЙХ ХАГАС ЖИЛ ТУТМЫН ЭЭЛЖИЛТ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
УТНБЭ болон тэдгээрийн санхүүгийн байгууллагад учруулж болох эрсдэл
Дэлгэрэнгүй
...
1 жилийн өмнө
Олон улсад үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой хориг арга хэмжээний тухай
Дэлгэрэнгүй
...
5 сарын өмнө
ФАТФ-аас 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Фентанил ба синтетик опиод ашиглан мөнгө угаахтай холбоотой тайланг гаргав.
Дэлгэрэнгүй