Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

АНУ-ын Хориг Арга Хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт орлоо

2023-11-08
  • 77

АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад Хөрөнгийн Хяналтын Алба буюу ОФАК-аас 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр Тусгайлан Тодорхойлсон Этгээд (Specially Designated Nationals)-ийн хориг арга хэмжээний жагсаалтдаа өөрчлөлт оруулсан байна.

Тус хориг арга хэмжээний жагсаалтад оруулсан өөрчлөлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж танилцана уу.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231102