Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

Олон улсад үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой хориг арга хэмжээний тухай

2022-04-22
  • 613

Оросын Холбооны Улс (ОХУ) болон Украйн Улсын хооронд 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрөөс үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбогдуулан дэлхийн улс орнууд ОХУ-ын эсрэг хориг арга хэмжээнүүдийг шат дараатайгаар авч эхэлсэн бөгөөд нөхцөл байдлаас хамааран олон улсад гадаад худалдаа болон бусад салбаруудад тавигдах хориг арга хэмжээ цаашид нэмэгдэх хандлагатай байна.

Дэлхийн улс орнуудаас үүсээд буй нөхцөл байдалтай уялдуулан авч хэрэгжүүлсэн санхүүгийн хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн мэдээлэлтэй доорхи албан ёсны холбоосуудаар орж танилцана уу.

Түүнчлэн хориг арга хэмжээний мэдэгдэл болон жагсаалтууд улс орон бүрт харилцан адилгүй шинэчлэгдэн гарч байгаа болно.

Америкийн Нэгдсэн Улсын ОХУ болон Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу.

Европын Холбооны ОХУ болон Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу. 

Их Британийн Нэгдсэн Вант Улсын ОХУ-ын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу. 

Их Британийн Нэгдсэн Вант Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу. 

Япон улсын ОХУ болон Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу. 

Шинэ Зеланд улсын ОХУ болон Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу. 

Австрали улсын ОХУ болон Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу. 

Бүгд Найрамдах Солонгос улсын ОХУ болон Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу. 

Сингапур улсын ОХУ болон Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу. 

Канад улсын ОХУ болон Беларусь улсын эсрэг авч байгаа хориг арга хэмжээнд орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалттай энд дарж танилцана уу.  

Бусад нээлттэй эх сурвалжаас ОХУ-ын эсрэг тавьсан хориг арга хэмжээтэй танилцах холбоосууд:

  • REUTERS: ОХУ-ын эсрэг авсан хориг арга хэмжээтэй танилцах:

Холбоос: https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/

  • ASHURST: ОХУ-ын эсрэг авсан хориг арга хэмжээтэй танилцах:

Холбоос: https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/hubs/sanctions-tracker/

  • CORRECTIV: ОХУ-ын эсрэг авсан бүх хориг арга хэмжээний шууд хяналт (live monitoring)

Холбоос: https://correctiv.org/en/latest-stories/2022/03/01/sanctions-tracker-live-monitoring-of-all-sanctions-against-russia/