ENG

Сургалт

Цагдаагийн албан хаагчдад зайны сургалт зохион байгуулсан тухай

Цагдаагийн байгууллагаас Дэлхийн банкны “Стар нэгж”-тэй хамтран энэ оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр “Иргэний нэхэмжлэлээр олон улсад хөрөнгө хураах ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг Webex Meet программыг ашиглан зайны сургалт хэлбэрээр амжилттай зохион байгууллаа.

Сэжигтэй үйлдэл, сэжигтэй гүйлгээг хэрхэн таних вэ?

Сэжигтэй үйлдэл, сэжигтэй гүйлгээг хэрхэн таних вэ?

  • «
  • 1
  • »