ENG

Зар мэдээ

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны А-26 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд олон нийтээс санал авч байна.  

Журмын төсөлд ирүүлэх саналаа davaakhuu@mongolbank.mn мэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу.