ENG

Видео

ТЕГ, ЦЕГ: Мөнгө угаах чиглэлээр ажиллаж байсан байж болзошгүй 800 гаруй иргэнийг шалгаж байна.