ENG

Сэрэмжлүүлэг

Ковид-19 цар тахлын үед цахим луйвар, гэмт хэргийн тоо өсөх хандлагатай

Ковид-19 цар тахлын үед цахим луйвар, гэмт хэргийн тоо өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд өөрт ирж байгаа имэйл, холбоос, мэдээллийг нягталж, хувийн мэдээлэл, нууц үгээ хамгаалцгаая. #НягтлахТусамАюулгүй

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Мөнгө угаахтай тэмцэх тогтолцооны давуу талууд (банкны мэдээлэлд нэвтрэх, харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сурталчлах гэх мэт)-ийг ашиглаж тэдгээр үндсэн, нөхцөлдүүлэгч гэмт хэргүүдийг олж илрүүлж байсан тохиолдол цөөнгүй ажээ. Түүнчлэн, энэ тогтолцоог мөнгө угаахтай тэмцэх арга хэмжээнд хойрго хандсан банк, санхүүгийн байгууллагуудад хариуцлага тооцох хэлбэрээр өргөн хэрэглэдэг.

ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТАД ОРСОН ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХӨРӨНГӨТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАЯГТ

ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТАД ОРСОН ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХӨРӨНГӨТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАЯГТ