ENG

Видео

Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахад анхаарч байна

Монгол Улс энэ наймдугаар сард мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр хэрхэн ажиллаж байгаа тухай тайлангаа олон улсад танилцуулна. Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын байгууллага болох ФАТФ-аас манай улсад сануулсан гол анхааруулга бол мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг хууль эрхзүйн орчноо сайжруулах, энэ төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлт, хяналтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байна. Энэ талаар ямар өөрчлөлт, ахиц талаар мэдээллийг Эдийн засгийн булангаараа хүргэж байна.

ФАТФ: Монгол Улсад терроризмтэй тэмцэх хууль эрх зүйн шинэчлэл хэрэгтэй

Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын байгууллага болох FATF-ийн 2017 оны үнэлгээгээр манай улс "СААРАЛ" жагсаалт руу орох эрсдэлтэй орны тоонд багтсан байгаа. Ирэх наймдугаар сард бид мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх чиглэлд ямар ахиц дэвшил гаргасан тайлангаа олон улсад танилцуулах юм. Энэ хүрээнд хэрхэн ажиллаж байгаа талаар бид тодрууллаа.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ХЗДХ-ийн сайд Ц.Нямдорж Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг танилцууллаа