ENG

Ярилцлага

М.НУРГУЛ: ЦАХИМААР ИРСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖИЙГ НЯГТЛААГҮЙГЭЭС САНХҮҮГИЙН ЗАЛИЛАНД ӨРТДӨГ

М.НУРГУЛ: ЦАХИМААР ИРСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖИЙГ НЯГТЛААГҮЙГЭЭС САНХҮҮГИЙН ЗАЛИЛАНД ӨРТДӨГ

Цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж: Энэ оны 1 дүгээр улиралд мөнгө угаах гэмт хэрэг хоёр нэгжээр буюу 40 хувиар өссөн.

Сүүлийн жилүүдэд Нийслэлийн хэмжээнд гэмт хэрэг өссөн.Тухайлбал, 2017 онд гэмт хэрэг 17,4 хувиар өссөн. Харин 2018 онд 3705 аар буюу 16,9 хувиар өсч нийт 25652 гэмт хэрэг үйлдэгдсэн юм. Харин 2019 онд 5391 хэргээр буюу 21 хувиар буурч, 2020 оны нэгдүгээр улиралд 1406 хэргээр буюу 21,1 хувиар буурсан. Дээрх статистик тоог нийтэд нь авч үзвэл 2018 оныхоос 7206 буюу 30 орчим хувиар буурлаа.