ENG

Цаг үеийн мэдээлэл

Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн анхааралд

Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага /ФАТФ/-аас Монгол Улсыг 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр стратегийн дутагдалтай орнуудын жагсаалт буюу “саарал” жагсаалтад оруулж, үнэт металл, үнэт чулуу, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг идэвхжүүлэх чиглэл өгсөн.

БИОТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ ЗАНАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ

Хүн төрөлхтөн эрт дээр үеэс дайн тулаанд амьтан, ургамлын хоруу чанар (биологийн бодис)-ыг ашиглаж эсрэг

Салхитын мөнгөний ордтой холбоотой шүүх хурлыг хойшлууллаа

Cалхитын мөнгөний ордтой холбоотой гэх хэрэгт холбогдсон шүүгч, цагдаа зэрэг нийт 15 хүнийг шүүх хурал Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд боллоо. Шүүх хуралдаан өнөөдөр 09:00 цагаас товлогдсон ч тодорхойгүй шалтгаанаар 10:40 цагт эхэлсэн. Шүүх хуралдааныг нээлттэй явуулсан ч сэтгүүлчдийг хуралдааны танхимд оруулалгүйгээр шүүх танхимын гадна байрлуулсан дэлгэцээр хурлын явцыг дамжуулсан юм.

Биотерроризмын аюул занал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал

Хүн төрөлхтөн эрт дээр үеэс дайн тулаанд амьтан, ургамлын хоруу чанар (биологийн бодис)-ыг ашиглаж эсрэг талдаа хохирол учруулах замаар давуу байдлыг олж авч байсан жишээ нилээдгүй байдаг бөгөөд түүхэн хөгжлийн явцад зорилго, арга хэлбэр нь хувьсан өөрчлөгдсөөр орчин үеийн биотерроризмын ойлголтыг бий болгосон. Энэ нь биологийн бодисыг зориудаар суллах, тараах замаар их хэмжээний хохирол учруулдаг терроризмийн нэг хэлбэр болж өөрчлөгджээ.