ENG

Цаг үеийн мэдээлэл

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАГЧ БАГШ НАР БЭЛТГЭВ

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАГЧ БАГШ НАР БЭЛТГЭВ

“CLICK FARM” ГЭЖ ЮУ ВЭ?

“Click Farm”-ыг анх 2017 онд Тайланд Улсад нэвтрүүлж ашигласан ба дэлхийн зарим орнуудад үүнийг хууль бусаар мөнгө угаах гэмт хэмээн үздэг байна. Учир нь олон нийтийн сэтгэл зүйд халдаж, тархи угаах зарчмаар өөрсдөдөө ашигтай байдал үүсгэн их хэмжээний мөнгө эргэлдүүлдэг байна.

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛИЙН ХЯНАН ШАЛГАГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ БОЛЛОО

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛИЙН ХЯНАН ШАЛГАГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ БОЛЛОО

БЛОКЧЭЙН СИСТЕМ БОЛОН КРИПТОВАЛЮТЫН ДАВУУ ТАЛ БА ЭРСДЭЛ

Криптовалют нь блокчэйн технологид тулгуурлан бүтээсэн цахим орчинд тоон хэлбэрээр байрших, ямар нэгэн дундын зохицуулагчгүй оршиж байдаг цахим валют юм. Криптовалют бусад цахим, виртуал хөрөнгөөс ялгарах дараах шинжийг агуулна: 1. Талууд мэдээлэл, криптовалютын шилжүүлгийг дундын зуучлагчгүй шууд солилцдог. /Peer-to-peer/ 2. Мэдээлэллийн урсгал нь зохицуулагчгүй, төвлөрсөн бус системтэй, дэлхий даяар тархсан сервер компьютер дээр хадгалагддаг.