ENG

Цаг үеийн мэдээлэл

ФАТФ-ЫН 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Монгол улс ФАТФ-ын стратегийн дутагдалтай улсуудын жагсаалтаас гарахтай холбоотой төрийн болон мэргэжлийн холбоодын тасралтгүй хамтын ажиллагааны үр дүнд 2019 оны 10 дугаар сард ФАТФ-аас өгөгдсөн 6 үүрэг даалгаврыг амжилттай биелүүллээ.

“КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АРИЛЖААНЫ БАНКУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЙЛБАР

“КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АРИЛЖААНЫ БАНКУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЙЛБАР

Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ.

Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ.

ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг 2020 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам хамтран зохион байгууллаа.