ENG

Цаг үеийн мэдээлэл

ТӨРӨӨС МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ТАЛААР 2021 ОНД БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-ААС БАТАЛЛАА

ТӨРӨӨС МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ТАЛААР 2021 ОНД БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-ААС БАТАЛЛАА

МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦОГДДОГ ТҮГЭЭМЭЛ 30 ХЭЛБЭР

МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ТООЦОГДДОГ ТҮГЭЭМЭЛ 30 ХЭЛБЭР

Мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн БНХАУ-ын 15 иргэнд 9-12 жил хорих ял оноов

Мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн БНХАУ-ын 15 иргэнд 9-12 жил хорих ял оноов

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албанаас сургалтуудыг шат дараатай зохион байгуулан ажиллаж байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албанаас Цагдаагийн байгууллагын мөрдөгч нарын мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чадавхийг нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ажил, арга хэмжээ, сургалтуудыг шат дараатай зохион байгуулан ажиллаж байна.