ENG

Цаг үеийн мэдээлэл

ФАТФ-ЫН 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Монгол улс ФАТФ-ын стратегийн дутагдалтай улсуудын жагсаалтаас гарахтай холбоотой төрийн болон мэргэжлийн холбоодын тасралтгүй хамтын ажиллагааны үр дүнд 2019 оны 10 дугаар сард ФАТФ-аас өгөгдсөн 6 үүрэг даалгаврыг амжилттай биелүүллээ.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үнэлгээ ахиулсан хугацааг танилцуулж байна.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үнэлгээ ахиулсан хугацааг танилцуулж байна.

“КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АРИЛЖААНЫ БАНКУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЙЛБАР

“КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АРИЛЖААНЫ БАНКУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЙЛБАР

Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ.

Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ.

ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг 2020 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам хамтран зохион байгууллаа.