ENG

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

Туслах цэс

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

2019 оны 4 дугаар улирлын байдлаар дэлгэрэнгүй

СМА-нд ирүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо

863

Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй СГТ тоо

190

Хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлсэн мэдээллийн тоо

185

МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтын тоо

9